Siden 2016 har BIOFOS fejret de sprudlende, inspirerende og engagerede fagfolk, der gør en særlig indsats for spildevandsområdet. I år er ingen undtagelse, og BIOFOS Ressource- og Inspirationspris blev overrakt ved Dansk Vand Konference 2021.

På Dansk Vand Konferencen i Århus den 24. november blev begge priser overrakt. Klimatorium modtog Ressourceprisen, idet det innovative klimacenter står som et fyrtårn på havnen i Lemvig og er et lysende eksempel på, hvordan man skaber samarbejde om bæredygtige vand- og klimaløsninger. Jes Clauson-Kaas og Henrik M. Lemée modtog begge Inspirationsprisen for deres ihærdige indsats med at gøre smittesporing via spildevand til et vigtigt værktøj i bekæmpelsen af Covid-19.

En vejviser for klimasamarbejde

Klimatorium fik overrakt BIOFOS Ressourcepris.

”På havnen i Lemvig i det nordlige Vestjylland har Klimatorium skabt en platform til formidling af innovative bæredygtige vand- og klimaløsninger. De har om nogen vist, at det er muligt at fremme bæredygtighedsdagsordenen lokalt, regionalt, nationalt og internationalt”, fortæller John Buur Christiansen, adm. direktør i BIOFOS.

At modtage Ressourceprisen er for Klimatorium en stor motivationsfaktor.

blankLars Nørgård Holmegaard, adm. direktør i Klimatorium, siger: ”Klimatorium er sat i verden for at løse klimaudfordringer og ændre dem til noget positivt. Spildevandsforsyninger står over for mange udfordringer skabt af klimaforandringer, og disse kan vendes til løsninger, udvikling, oplevelser, spændende uddannelser og arbejdspladser. At modtage BIOFOS Ressourcepris er for os en stor ære.”

 

 

Med sit brede sigte på klimasamarbejde er Klimatorium i sandhed et fyrtårn for SDG 17 – Partnerskab for handling.
Med prisen følger 50.000 kr. til Klimatorium. 

En ekstraordinær indsats i smittesporing via spildevand

Det er i dag kendt, at spildevand kan hjælpe med at afsløre smittetrykket af Covid-19. Det kan vi blandt andet takke de to pionerer Jes Clauson-Kaas og Henrik M. Lemée for.

Med kommunikation i øjenhøjde har Jes ført en utrættelig kamp for at overbevise forsyninger, offentligheden og myndigheder og politikere om betydningen af måling for SARS-CoV2 i spildevand. Han har været en vigtig drivkraft i at få opstillet fælles retningslinjer for den nationale overvågning, der nu er sat i værk. Ikke mindst understreger hans indsats spildevandsområdets betydning for folkesundheden.

Henrik har været en vigtig initiativtager til Ishøj Kommunes pionerarbejde med måling af SARS-CoV2 i spildevandet, endda helt ned på bygningskarréniveau. Kommunen har med stor succes kunne sætte ind dér, hvor smittetrykket var højt, og opfordre beboere til at lade sig teste. Henriks indsats har bragt Ishøj Kommune på landkortet som et forbillede for smittesporing gennem spildevandsovervågning.
Med Inspirationsprisen følger kr. 10.000 til begge modtagere.

BIOFOS, som uddeler Ressource- og Inspirationsprisen, er Danmarks største spildevandsvirksomhed, som renser spildevand for cirka 1,2 millioner mennesker i hovedstadsområdet.

Fakta om BIOFOS Ressourcepris

BIOFOS Ressourcepris tildeles for enten ved konkret forskning eller udviklingsarbejde at have opnået ekstraordinære, væsentlige eller nyskabende resultater inden for spildevandsrensning, gennem et årelangt virke at have bidraget til udviklingen af spildevandsrensningen i Danmark eller gennem undervisnings- eller formidlingsaktiviteter at have bidraget til information om spildevandsrensning.

Læs mere om BIOFOS Ressourcepris på www.biofos.dk/

Billedtekst:

Fra venstre: John Buur Christiansen, adm. direktør i BIOFOS Henrik M. Lemée, spildevandsingeniør hos Ishøj Forsyning Jes Clauson-Kaas, chefkonsulent i HOFOR, Lars Nørgård Holmegaard, adm. direktør Klimatorium, Jørgen Nørby, formand for Klimatorium, Morten Fjerbæk, adm. direktør i EnviDan A/S

 

da_DK