TV MidtVest havde d. 12/9 et indslag om Thyborøn:

Link- “Byen synker op til en centimeter om året: Thyborøn er truet af vand fra begge sider”

Det ved vi er fakta. Lemvig Vand har allerede ledninger i undergrunden i området, ledninger som er en del af hele det vandkredsløb som forsyningen håndterer, og som hjælper med at håndtere vandmasserne. Samtidig drager Lemvig Vand gavn af ny avanceret satellitteknologi, som med stor nøjagtighed kortlægger de sætninger der sker i bla. Thyborøn. Der sker ved at reflektorer på jorden sender signaler retur til satellitter i rummet, som derefter igen sender den opsamlede data retur til et datacenter på  jorden. Målingerne benyttes i mange forskellige sammenhænge, og særligt i klimatilpasnings projekter, som skybrudssikring, opstigende grundvand og kystbeskyttelse.

 

Satellitdata i forsyningen

Lemvig Vand bruger satellitdata til ledningsprojektering og vedligeholdelse.

blank”Da vi igennem satellitprojektet begyndte at se nærmere på sætningerne i Thyborøn, kunne vi tydeligt se en sammenhæng mellem målinger, driftsforstyrrelser og brud på kloak og vandledninger i Thyborøn” siger Lars Holmegaard, direktør i Lemvig Vand og Klimatorium. ”Den viden vi får om sætninger fra satellitterne, benytter vi nu til at projektere nye lednings systemer, så vi ikke risikere at jordoverfladens ændringer mindsker ledningernes levetid. Vi udfører altså arbejdet smartere.”

 

I forbindelse med ledningsbrud, har Lemvig vand i flere tilfælde, haft mulighed for at udbedre skader til et langt mindre økonomi end tidligere, fordi man netop nu har den præcise viden om bevægelserne i jorden.

 

C2CCC

Coats to Coast Climate Challenge (C2CCC) er et klimatilpasningsprojekt støttet af EU LIFE-programmet med et budget på ca. 90 mio. kr. Klimatorium er et projekt under C2CCC, på samme niveau som Thyborøn Kanal, og Thyborøn By & Havn projekterne.

Lemvig Vand og Klimatorium samarbejder med Lemvig kommune, Kynde & Toft, Kystdirektoratet, Geopartner, DTU Space og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at anvende satellitdata fra EU´s jordobservationsprogram, til kortlægning af jordoverfladens bevægelser. Et samarbejde som startede i Thyborøn, men som senere udbredes i hele verdenen.

 

Læs mere om projekter i Klimatorium: https://klimatorium.dk/projekter/

Læs mere om C2CCC: https://www.c2ccc.eu/

 

 

da_DK