Laboratoriet for Mikroplast, under Aalborg Universitet, og Lemvig Vand har udtaget den første vandprøve fra regnvandsbassinet på Gefionsvej i Lemvig. I løbet af godt en time blev der filtreret 454 l udløbsvand gennem de 3 UFO (universal filtering objects) filterenheder.blank

Det første filter var et 300 µm stainless grovfilter, efterfulgt af to 10 µm finfiltre. 10 µm svarer til 10E-6 m eller 0,01 mm, svarende til den nuværende tekniks nedre grænse for kvantificering og identifikation af mikroplast (µFTIR imaging, der tillader analyse af kemisk sammensætning samt størrelse og form af mikroplast partiklerne). Mikroplast forventes kun at være tilstede i meget små mængder, hvorfor man er nødt til at filtrerer store mængder vand for at sikre et tilstrækkeligt prøvemateriale.

Prøven vil undergå intensive ekstraheringsprocesser for at fjerne organisk og uvedkommende uorganisk materiale. Hvert eneste stykke mikroplast i prøven får herefter kortlagt sit unikke IR spektrum. Herefter kan plasttypen identificere ved sammenligning med et bibliotek med mere end 200 karakteristiske plastspektre. Samtidig bliver størrelsen og formen af de enkelte plaststykker målt.

Filterenhederne, UFO’erne, er nu overdraget til Mariagerfjord Vand og Lemvig Vand, som i løbet af de kommende måneder vil udtage yderligere vandprøver fra Himmelkol og Gefionsvej regnvandsbassinerne.

VUDP Projektet ”Valide analyser af mikroplast og mikrogummi i regnbetingede udledninger” har modtaget støtte fra DANVA, vandbranchens interesseorganisationen, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og de 4 forsyningsvirksomheder Mariagerfjord Vand, Hedensted Vand, Vandcenter Syd og Lemvig Vand. Projektet har som hovedmålsætning at få etableret metoder til at måle mængder af mikroplast og mikrogummi i vand og sediment, og samtidig få kendskab til regnvandsbassinernes evne til at opfange mikroplastforurening.

Læs tidligere artikler omkring projektet:

UFO’er i Lemvig – mikroplast i vores miljø

Mikroplast projektet – så er der udtaget prøver fra regnvandsbassin

 

da_DK